اطلاعیه ها

اختلاف معنادار تعداد دانشگاهها در ایران و جهان

تاریخ انتشار : 1396/1/12-- نویسنده: تحریریه -- موضوع: اخبار و تحلیل

ایران ٥ برابر کشورهای پیشرفته دانشگاه دارد. ایران ٢٦٤٠ دانشگاه دارد، در حالی که چین ٢٤٨١ و هند ١٦٢٠ دانشگاه دایر کرده است. روزنامه «شهروند » مینویسد: مدرک گرایی ایرانی ها، وضع دردناکی برای اقتصاد ایران رقم زده است. حالا کشور ما بیشتر از هند و چین یک میلیارد و چند صد میلیون نفری دانشگاه و مراکز آموزش عالی دارد. بنا به آخرین گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در ایران ٢ هزار و ٦٤٠ دانشگاه وجود دارد که از این میان سهم وزارت علوم از جمعیت دانشجویی ٦٨ درصد و سهم دانشگاه آزاد ٣٢ درصد است. این درحالی است که براساس اعلام موسسه اسپانیایی CISC چین تنها ٢ هزار و ٤٨١ و هند هزار و ٦٢٠ دانشگاه دایر کرده است. این تعداد دانشگاه، حدود  ٥هزارمیلیارد تومان از بودجه کل کشور را میبلعد و نزدیک به ٥٠ درصد از جمعیت بیکار کشور را تولید میکند. اما ماجرا به همین جا ختم نمیشود و نکته دیگر اینجاست که در نهایت بدنۀ اداری ایران نخبگان را به حاشیه میراند و متوسط ها و فارغ التحصیلان رشته های غیرمرتبط را به خود جذب میکند.

درباره نویسنده

سروش اربابی
سروش اربابی