اطلاعیه ها

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش تاکيد کرد: دانش آموزان 15 تا 18 سال ،بهترين گروه سني براي مهارت آموزي هستند

تاریخ انتشار : 1395/12/25-- نویسنده: تحریریه -- موضوع: اخبار و تحلیل

به گزارش سرويس آموزش و پرورش پانا، علي زرافشان در جمع معاونين آموزش متوسطه و فني و حرفه اي سراسر کشور در شيراز با بيان اين كه توسعه کشور متکي به منابع انساني ماهر است، اظهاركرد: در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ساحت ها و عرصه هاي مختلف وجودي انسان تعريف شده که يکي از اين ساحت ها ساحت اقتصادي و حرفه اي است .معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش افزود: در چشم انداز سند تحول بنيادين آمده است که وظيفه مدرسه خلق فرصت هاي يادگيري از استعدادها، علائق و توانمنديهاي دانش آموزان است تا زمينه  بروز و ظهور آنها فراهم شود.وي خاطرنشان كرد: در همين راستا در حوزه آموزشي مهارتي هم اکنون 4 جشنواره در شاخه فني و حرفه اي وکاردانش درسطح کشور برگزار ميشود که اين اقدام ميتواند موجب شناسايي استعداد هاي برتر و ايجاد فرصت رشد استعداد ها براي دانش آموزان شود.

زرافشان با تاكيد بر اين كه فضاي عمومي کشور در خدمت توسعه آموزش هاي مهارتي و حمايت از کارآفرينان و دانش آموزاني است که با شناسايي استعداد هاي مهارتي خود رشد يافته اند، افزود: در برنامه درسي ملي در حوزه يادگيري کار و فناوري، دانش آموزان به 3 گروه تقسيم شده اند که آموزش و پرورش وظيفه دارد براي اين سه گروه فرصتي فراهم نمايد تا در دوره دوم متوسطه بتوانند به آموزش هاي نيمه تخصصي و مهارتي دست يابند.

 معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش بيان كرد: از بين اين گروه ها دو گروه مخاطب آموزش هاي مهارتي هستند، گروه اول دانش آموزاني هستند که با کسب مهارت هاي لازم و بعد از اخذ مدرک ديپلم وارد بازار کار ميشوند و گروه دوم نيز پس از اخذ مدرک کارداني به عنوان تکنيسين وارد بازار اشتغال ميشوند .

 وي ادامه داد: اين آموزش ها ماهيت مشارکتي دارد چرا که آموزش و پرورش  به عنوان متولي آموزش عمومي کشور براي استفاده از استاندارد هاي آموزش و تربيت نيروها متناسب با نياز هاي بازارکار، به مشارکت ساير دستگاه ها نياز دارد.

 

زرافشان با تاكيد بر اين كه دانش آموزان گروه سني 15 تا 18 سال با توجه به توانمندي هاي يادگيري، مراحل رشد و گرايشهاي شغلي بهترين گروه سني براي مهارت آموزي هستند، افزود: بيش از 67 درصد جمعيت شاغلان کشور داراي مدرک ديپلم و پيش دانشگاهي هستند و اين فارغ التحصيلان مدارس به ويژه از هنرستان ها هستند که نيروي کار ماهر را تشکيل ميدهند.

 وي با اشاره به  انعقاد تفاهم نامه و همکاري هاي مشترک آموزش و پرورش و سازمان آموزش فني و حرفه اي کشورگفت: با توجه به توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي و کاردانش 34 درصد دانش آموزان کشور در اين دو شاخه مشغول تحصيل هستند و با توجه به اينکه فرصت هاي شغلي براي  فارغ التحصيلان دانشگاه بسيارکاهش يافته، توجه وگرايش به اشتغال نيز افزايش يافته  است.

 

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش با بيان اينکه  هم اکنون حدود 700 هزار هنرآموز و هنرجو در هنرستان هاي کشور مشغول فعاليت هستند، افزود: از550 هزار دانش آموز شاخه نظري نزديک به120 هزارتن بعد ازگرفتن ديپلم ترک تحصيل کرده و براي مهارت آموزي و ورود به بازارکار به سازمان آموزش فني و حرفه اي مراجعه ميکنند .

تگ:

درباره نویسنده

سروش اربابی
سروش اربابی