اطلاعیه ها

معرفی خیرین: مجمع خيرين سلامت کشور

تاریخ انتشار : 1395/12/25-- نویسنده: تحریریه -- موضوع: اخبار و تحلیل

تاريخچه

ارکان و تشکيلات

   در پي ديدار رؤساي محترم کميسيون بهداشت و درمان و امور اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و جمعي از خيرين استان فارس با رهبر معظم انقلاب اسلامي در آبان ماه سال 1385 و توصيه و تأکيدات معظم له بر واگذاري امور سلامت مردم به مردم ، و با توجه به سوابق بسيار درخشان و ارزشمند جناب آقاي سيدرضا نيري در گسترش فرهنگ ايثار و خدمت رساني به محرومين و نيازمندان طي ساليان متمادي، نامبرده طي حکم مورخه 17/5/86 جناب آقاي لنکراني وزير محترم وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عنوان مشاور وزير بهداشت و رئيس ستاد مرکزي خيرين سلامت کشور منصوب گرديدند .

  تشکيل هيئت مؤسس و هيئت امنا ، از اقدامات بعدي است که اين مهم با دعوت جمعي از خيرين مقيم استان تهران و تعامل با وزارت محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي انجام شد. با مشخص شدن هيئت هاي مذکور ، اساسنامه مجمع خيرين سلامت کشور به عنوان يک سازمان مردم نهاد ، تنظيم و جهت اخذ مجوزهاي لازم و ثبت در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غير تجاري به وزارت کشور ارائه گرديد .

  مجمع خيرين سلامت کشور در تاريخ 19/10/1388 به عنوان يک سازمان مردم نهاد با هدف فراهم آمدن امکان شناسايي و ساماندهي خيرين فعال در امر سلامت کشور و برنامه ريزي براي بهره گيري صحيح از کمک ها و مشارکت هاي مردمي و هدايت اين کمک ها به اولويت هاي ملي در حوزه سلامت، در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غيرتجاري به ثبت رسيد و فعاليت خود را رسماً آغاز نمود .

  ارکان و تشکيلات

  مجمع خيرين سلامت کشور به عنوان يک سازمان مردم نهاد ميباشد و کليه فعاليت هاي آن غيرسياسي، غيرانتفاعي و غيردولتي بوده و در موضوع بهداشت و درمان با رعايت کامل قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران ، فعاليت مينمايد و مطابق اساسنامه مربوطه اداره ميشود.

 ستاد اصلي مجمع خيرين سلامت کشور در تهران بوده و در تمامي استان ها و تعدادي از شهرستان ها که داراي دانشگاه و دانشکده علوم پزشکي ميباشند ، شعبه اصلي داشته و در برخي از شهرستانهاي فاقد دانشگاه يا دانشکده علوم پزشکي داراي دفتر نمايندگي ميباشد .

 محدوده فعاليت مجمع خيرين در سطح ملي است و ارکان آن عبارتند از :

 1- مجمع عمومي 2- هيئت مديره 3- دبيرکل 4- بازرس

 مجمع عمومي متشکل از کليه اعضاء ميباشد و عالي ترين مرجع تصميم گيري است که به صورت عادي يا فوق العاده تشکيل ميگردد .

 هيئت مديره نماينده قانوني مجمع بوده و وظايف و اختيارات آن در چارچوب اساسنامه مربوطه قرار دارد. هيئت مديره متشکل از 7 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل ميباشد و براي مدت 2 سال انتخاب ميشود. انتخاب مجدد اعضاي اين هيئت براي دوره هاي بعدي بلامانع است.

 دبيرکل بالاترين مقام اجرايي مجمع است و در حدود اختياراتي که از طرف هيئت مديره واساسنامه به وي تفويض ميگردد، فعاليت مينمايد. در حال حاضر دبيرکل مجمع خيرين سلامت کشور جناب آقاي سيدرضا نيري ميباشند که به عنوان مشاور وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي و دبير کل مجمع خيرين سلامت کشور فعاليت مينمايند .

  مجمع داراي 2 نفر بازرس اصلي و 2 نفر بازرس علي البدل ميباشد که با رأي کتبي مجمع عمومي براي مدت يک سال انتخاب ميگردند .

 بازرس ميتواند در هر موقع ، هر گونه رسيدگي و بازرسي را در مورد عمليات مجمع انجام دهد و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالعه و مورد رسيدگي قرار دهد .

  اهداف و وظايف

 مجمع خيرين سلامت کشور با هدف فراهم آمدن امکان شناسايي و ساماندهي خيرين سلامت کشور و برنامه ريزي براي بهره گيري صحيح از کمک ها ، مشارکت هاي مردمي و هدايت کمک ها به اولويت هاي ملّي در حوزه سلامت تشکيل گرديده است.

 اهم وظايف مجمع خيرين سلامت کشور عبارت است از :

 1- احداث، تکميل، ترميم و تجهيز مراکز بهداشتي و درماني کشور که مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ميباشد .

 2- همياري در اداره و توسعه برنامه هاي مراکز آموزشي، درماني ، تحقيقاتي و پژوهشي مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي .

 3- تلاش در جهت ايجاد هماهنگي و وحدت رويه و حمايت معنوي و قانوني از فعاليت هاي مؤسسات خيريه در بخش سلامت کشور .

 4- طراحي و تدوين برنامه هاي کوتاه مدت ، ميان مدت و بلندمدت مجمع .

 5- تلاش در جهت شناسايي نيازهاي مناطق محروم کشور در زمينه نيازهاي بهداشتي ، درماني و اهتمام در جهت رفع آنها پس از تصويب مراجع ذيربط .

 6 شناسايي سازمان ها، مؤسسات، ارگان ها و هسته هاي علاقه مند به امور عام المنفعه به منظور ارتقاء سطح همکاري و بهره گيري از توانمندي و استعدادهاي بالقوه آنان.

 7- تلاش در جهت شناسايي و برقراري ارتباط نظام مند با پزشکان نيکوکار ، مؤسسات و خيريه هاي بهداشتي ، درماني و دارويي به منظور تعامل و بهره گيري از توان و ظرفيت آنها و مشارکت آنان در زمينه امور بهداشتي و درماني در راستاي تحقق اهداف مجمع .

 8- تلاش در جهت شناسايي خيرين داخل و خارج از کشور و بهره گيري از توان بالقوه آنان و تشکيل بانک اطلاعاتي خيرين .

 9- تلاش در جهت شناسايي نيازهاي واحدهاي درماني و مؤسسات بهداشتي ، درماني و دارويي و اهتمام در رفع آنها پس از تصويب مراجع ذيربط .

 10- تلاش در جهت احياء و توسعه فرهنگ و سنت هاي اسلامي در زمينه وقف، حبس، وصيت ، هبه ، قرض الحسنه ، خمس ، صدقات و... و ترويج فرهنگ مشارکتهاي مردمي و خيرين .

 

11- ايجاد شرايط لازم جهت معرفي طرح هاي مختلف عام المنفعه بهداشتي و درماني به نيکوکاران جهت تقويت و توسعه طرح هاي مذکور .

 12- بررسي ، تشخيص و تعيين نيازهاي مجمع در جهت انجام هر چه بهتر مأموريت هاي محوله بر اساس ضوابط، مقررات و خط مشي هاي مربوطه .

13- ارزيابي عملکرد ساليانه مجمع در سطح استان ها و شهرستان ها با هدف رفع موانع، مشکلات و ضعف ها، تقويت و کارآمدتر نمودن واحدهاي مذکور ، شناسايي قابليتها و فرصتها ، آسيب شناسي و ارائه راهکارهاي مناسب .

 14- کنترل و نظارت لازم بر فعاليت ها ، طرح ها و پروژه هاي مرتبط با حوزه سلامت از لحاظ کيفي و کمي به منظور حسن اجراي وظايف و مأموريت هاي محوله .

 15- ارائه مشاوره به افراد خيّر و نيکوکار در امور بهداشتي ، درماني و... درجهت تطبيق نيّات خير آنان با نيازهاي جامعه .

  منابع مالي

 منابع مالي سازمان مردم نهاد مجمع خيرين سلامت کشور به شرح زير ميباشد :

 الف) هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي ، اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غيردولتي

ب) وقف و حبس

ج) وجوه حاصل از فعاليت هاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت ، اهداف و اساسنامه مجمع

د) حق عضويت اعضاي مجمع خيّرين سلامت کشور

درباره نویسنده

سروش اربابی
سروش اربابی